11 December 2011

Contoh Langkah Pengajaran Menulis Angka 1 hingga 9


1.      Murid duduk secara berpasangan. Edarkan papan tulis individu, pen marker dan sembilan sida kepada setiap pasangan. Sebutkan nombor dan murid menunjukkan bilangan sida yang betul. Semasa membilang, pastikan murid menunjuk sida dan menyebut “Satu, dua, tiga ...” dan seterusnya.

2.       Tunjukkan teknik yang betul untuk menulis angka tersebut di papan tulis. Murid diminta menulis angka dengan jari:
·      di udara
·      di atas meja
·      di kotak berisi pasir
·      di bahagian belakang pasangan

3.       Ulangi langkah 1 dan 2 untuk nombor-nombor lain.

4.       Tunjukkan kad bergambar di papan tulis, contohnya:

 

5.    Minta murid membilang jumlah objek pada kad bergambar tersebut dan menuliskan angkanya di papan tulis individu. Pastikan murid menggunakan teknik yang betul untuk menulis angka. Murid diminta mempamerkan papan tulis masing-masing.

6.       Ulangi langkah 4 dan 5 untuk nombor-nombor lain.


No comments:

Post a Comment